Үзэг боох машин

PEN IN BOX PACKING MACHINE FBPEN IN BOX PACKING MACHINE FB
OPP BAG PACKING MACHINE FBOPP BAG PACKING MACHINE FB
ПЕНСИЛ БАТЛАХ МАШИН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРГЭЕПЕНСИЛ БАТЛАХ МАШИН МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮРГЭЕ
PENCIL IN-BOX баглаа боодлын машин (12 өнгө)PENCIL IN-BOX баглаа боодлын машин (12 өнгө)
PENCIL IN-BOX баглаа боодлын машин (6 өнгө)PENCIL IN-BOX баглаа боодлын машин (6 өнгө)